O autorce

Marcjanna Przychocka

Coach i mentor dla menedżerów oraz profesjonalistów z obszaru HR. Od dwudziestu lat wspiera swoich klientów w docieraniu do źródła ich osobistej siły i wiarygodności, aby mogli być szczęśliwszymi ludźmi, lepszymi i skuteczniejszymi szefami i doradcami – i wywierać konstruktywny wpływ na swoje otoczenie. Sensem jej pracy jest – jak sama to określa – humanizowanie biznesu.

Diagnozuje i rozwija kompetencje menedżerskie, doradza w planowaniu rozwoju zawodowego i osobistego. Prowadzi ocenę kompetencji metodą Assessment/ Development Centre, szkolenia dla konsultantów i pracowników HR na temat informacji zwrotnej w procesach 360 oraz Assessment Centre.

Prowadzi coaching menedżerski i osobisty połączony z treningiem indywidualnym. Wspiera menedżerów w odnajdywaniu własnej formuły inspirującego przywództwa, opartego na świadomym i dojrzałym zarządzaniu sobą i relacjami z otoczeniem. Nie zapomina o ludzkich odruchach…