Książka w liczbach

34

case studies

4

niezawodne narzędzia pracy z oporem rozmówcy

4

środki specjalne na najtrudniejsze sytuacje

5

spektakularnych błędów, którym zawdzięczam zmianę podejścia

6

przykładowych rozmów rozwojowych

7

obszarów wiedzy potrzebnych konsultantowi

8

sposobów zapobiegania różnym formom oporu

10

precyzyjnie zdefiniowanych umiejętności i cech dobrego konsultanta rozwojowego

17

gotowych rozwiązań i pomocnych schematów postępowania,

Ponad 1 800 osób obserwowanych podczas zadań AC/DC
Ponad 400 sesji AC/DC
Ponad 600 spotkań rozwojowych po badaniu 360
Ponad 700 spotkań rozwojowych po AC/DC

1 000 000 wątpliwości i pytań każdego dnia